Publikacje

W tym miejscu zamieszczamy publikacje wydane przez Stowarzyszenie

1. Zabytki dawnej jurysdykcji karnej na obszarze działania Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej

Pobierz plik

2. Historia zakonu joannitów na obecnym terenie działania Stowarzyszenia Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej

Pobierz plik

3. Wzbogacenie lokalnych świetlic wiejskich o działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność skierowane do grup defaworyzowanych

Pobierz plik