Publikacje

W tym miejscu zamieszczamy publikacje wydane przez Stowarzyszenie

1. Zabytki dawnej jurysdykcji karnej na obszarze działania Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej

Pobierz plik

2. Historia zakonu joannitów na obecnym terenie działania Stowarzyszenia Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej

Pobierz plik