Zwierzęta przebywające w hospicjum

W tym miejscu opisujemy naszych obecnych podopiecznych.

Odeszły za „Tęczowy most”

Tutaj wspominamy zwierzaczki, które są już po drugiej stronie.